Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Giấy mời và Tài liệu Hội nghị Ủy viên UBND huyện (mở rộng) v/v kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019

(15:49 | 05/07/2019)

101-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   101-GM-UBND.signed.pdf  tl hop 08-7.rar