Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Giấy mời Cuộc họp với các sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh v/v kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới

(16:18 | 27/06/2019)

99-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1482-QĐ-UBND VP Điều phối NTM.pdf  99-GM-UBND.signed.pdf