Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

GIấy mời Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh v/v kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2019

(15:27 | 26/06/2019)

98-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   98-GM-UBND.signed.pdf