Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Giấy mời Cuộc họp lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thuận đến năm 2035

(15:21 | 22/01/2019)

11-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   11-GM-UBND.signed.pdf