Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Giấy mời Dự họp với Hội đồng thẩm định tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2019

(18:41 | 17/01/2019)

08-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08-GM-UBND.signed.pdf