Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

GIấy mời Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường và công trình công cộng

(16:24 | 14/01/2019)

06-gm-ubnd-2019.jpg06-gm-ubnd-2019 2.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   06-GM-UBND.signed.pdf