Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Thông báo tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Khóa IX và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện Khóa X

(14:53 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-UBND-VP.signed.pdf