Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

UBND Huyện

GIấy mời Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(10:48 | 13/07/2018)

 84-GM-UBND 2018.jpg


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   84-GM-UBND.pdf