Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

UBND Huyện

Giấy mời Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh v/v xử lý vướng mắc thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(17:03 | 30/06/2018)

80-GM-UBND 2018.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   80-GM-UBND.pdf