Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

UBND Huyện

Tài liệu họp trực tuyến của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017.

(11:02 | 12/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   So ket 9 thang.rar