Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

UBND Huyện

Thay đổi thời gian dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017.

(08:27 | 11/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   207-TB-UBND.pdf