Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Vĩnh Thuận 95 đại biểu tham dự tập huấn giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(16:23 | 26/07/2017)

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị tập huấn giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đến dự, hướng dẫn quy trình, kỹ năng giám sát và phản biện xã hội cho các đại biểu.

Tham gia lớp tập huấn có 95 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn.
Qua lớp tập huấn sẽ giúp các đại biểu từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm và nắm vững hơn về quy trình, biện pháp giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ-TW của Bộ Chính trị.
 

Tin và ảnh Lý Đa