Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 17) HĐND huyện khóa X

(07:18 | 11/09/2020)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Mới đây, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện vừa có Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ mười bảy (chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 để làm công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Thời gian khai mạc lúc 14 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2020 (thứ Ba).

Địa điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân huyện.

 

BBT