Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Góp ý dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trên địa bàn

(09:47 | 06/09/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành công văn gửi các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu góp ý vào dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường: Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận. Thời gian các đơn vị hoàn chỉnh góp ý gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Ban Biên tập Website đăng tải toàn bô nội dung dự thảo.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QUY CHE.doc; QUYET DINH.doc