Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020

(16:34 | 29/07/2020)

Sáng 29/7/2020 Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm Ban tổ chức Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ xây dựng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019. Hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các chi, đảng, bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay 42/42 chi, đảng bộ tiến hành Đại hội xong, đạt 100%. Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đại hội huyện theo quy định; hoàn chỉnh đề án nhân sự cấp ủy, UBKT Huyện ủy, danh sách hồ sơ giới thiệu nhân sự ứng cử Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo Tỉnh ủy. Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt. Tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng lên về chất lượng hoạt động. Công tác bảo vệ chính trị được thực hiện tốt. Chế độ thông tin báo cáo phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời. Các địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân. UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra giám sát góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Phương hướng nhiệm vu 6 tháng cuối năm của Ban tổ chức huyện ủy chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, cụ thể  hóa thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; sắp xếp bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện, Báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, điều động, phân công, luân chuyển cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với UBKT Huyện ủy triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; chủ động nắm bắt tình hình phân tích các kênh thông tin, đồng thời qua công tác giám sát, phát hiện dấu hiệu vi pham để tiến hành kiểm tra. Giải quyết đơn tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đạt 95% trở lên so với tổng số đơn phải giải quyết theo thẩm quyền. UBKT cấp cơ sở chủ động nắm bắt thông tin, phân tích tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên,..
 Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao vai trò tham mưu của 2 ban Tổ chức và Kiểm tra Huyện ủy trong thời gian qua nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới 2 Ban tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đảng bộ huyện đã đề ra. Khắc phục những tồn tại hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa Đảng bộ huyện ngày một phát triển.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn