Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tuyển dụng công chức năm 2020

(07:36 | 12/03/2020)

Nhằm bổ sung, xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công vụ ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện theo chỉ tiêu biên chế được giao và đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch công chức. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về tuyển dụng công chức năm 2020. 

Theo đó, chỉ tiêu cần tuyển năm 2020 là 56 chỉ tiêu; trong đó, huyện Vĩnh Thuận có 1 chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng là thông qua thi tuyển.
Về thời gian thi tuyển dự kiến trong quý II năm 2020, địa điểm ôn và thi tại Trường Cao Đẳng Kiên Giang, số 217, đường Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển.
Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; ba phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem và 3 ảnh 3 x 4 ghi rõ họ và tên; hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ kích thước 250 x 340 x 5 mm.
Chi tiết đính kèm kế hoạch.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 38_KH-UBND.signed.pdf