Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về xây dựng chính quyền điện tử

(13:56 | 11/03/2020)

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2020, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang do ông Nguyễn Xuân Kiệm - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với huyện Vĩnh Thuận về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Vĩnh Thuận. 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh có ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng tham dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Nhìn chung, thời gian qua huyện Vĩnh Thuận cơ bản thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Phần lớn các văn bản được chuyển giao qua hồ sơ công việc, hộp thư điện tử công vụ (trừ những văn bản mật). Cầu truyền hình trực tuyến huyện, xã, thị trấn được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả; cổng thông tin điện tử được cập nhật đầy đủ, thường xuyên các thông tin liên quan đến huyện và văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, hệ thống một cửa điện tử bước đầu sử dụng có hiệu quả. Một số cơ quan cấp huyện, xã đã bắt đầu thực hiện ứng dụng chữ ký số.
Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thảo luận các giải pháp chủ yếu để xây dựng chính quyền điện tử của huyện Vĩnh Thuận trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Xuân Kiệm đánh giá cao nỗ lực của huyện Vĩnh Thuận trong ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành. Đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc tin học hóa trong thực hiện nhiệm vụ, cập nhật kịp thời, đầy đủ những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện và tình hình kinh tế - xã hội huyện trên cổng thông tin điện tử; khai thác, sử dụng có hiệu quả trang quản lý văn bản hồ sơ công việc, hộp thư công vụ. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng hộp thư điện tử công vụ vào việc riêng cũng như không sử dụng mail xã hội để trao đổi công việc của cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử huyện, xã đã được đầu tư,….

kiêm.jpg

Ảnh: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Kiệm phát biểu tại buổi làm việc


Phó Giám đốc Sở đề nghị huyện nên rà soát, bổ sung báo cáo tổng số cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ tin học, tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính. Rà soát lại số lượng máy vi tính được đầu tư trước năm 2015 và sau năm 2015 báo cáo, đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông xem xét có hướng đầu tư.
Kết luận hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Xuận Luật gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác của tỉnh đã tranh thủ thời gian làm việc với huyện Vĩnh Thuận, cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật cho huyện Vĩnh Thuận thực hiện việc tin học hóa trong quản lý hành chính Nhà nước. Mong muốn thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện xây dựng chính quyền chính quyền điện tử.
Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của đại biểu và sau hội nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn chấn chỉnh việc sử dụng văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số đối với các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.


 

Lý Đa