Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông qua dự thảo báo cáo phục vụ xây dựng văn kiện đại hội lần thứ XIV

(18:49 | 09/02/2020)

Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bí thư Chi bộ Huỳnh Quốc Huy chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đồng chí Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chi bộ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hậu; cùng đảng viên Chi bộ Văn phòng.
Mở đầu, đồng chí chủ trì cuộc họp đã quán triệt mục đích, ý nghĩa nội dung cuộc họp và gợi ý một số vấn đề để đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận. Qua đó, đa số đảng viên chi bộ thống nhất cao với dự thảo báo cáo của Ban Chi ủy chi bộ. Bên cạnh đó, chủ yếu đề nghị Ban Chi ủy nên xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung thêm về thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng giai đoạn 2015-2020, bố cục, sắp xếp báo cáo ngắn gọn lại nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số liệu và nêu bậc được tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ thời gian qua; đồng thời, trong thời gian tới đề nghị cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, công chức Văn phòng đảm cán bộ có năng lực, đạo đức và tính kế thừa,….
Tại cuộc họp, Chi bộ đã tổ chức họp lấy phiếu kín về nhân sự Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng các bước quy định tại Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc chỉ đạo Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tổng số 25 đảng viên, trong đó, có 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy (3 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 2 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện được Huyện ủy Vĩnh Thuận chọn làm điểm để chỉ đạo đại hội rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và dự kiến đại hội chi bộ được diễn ra trong tháng 3 năm 2020.
Nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ tổ chức thành công đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đã ban hành Thông báo số 91-TB/CB về việc phân công Tổ nhân sự, Tổ biên tập văn kiện và Tổ hậu cần, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, giao cho các Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tổ đảm bảo thực hiện tốt nhất các nội dung công việc được giao.

 

 

Lý Đa