Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổng kết năm 2019

(09:35 | 23/01/2020)

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòngnăm 2019 và triển khai nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong năm 2020.  Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chỉ đạo hội nghị; ông Sử Văn Thinh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. 

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, tập thể cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tham mưu ban hành 5.602 văn bản các loại; trong đó, luân chuyển qua trang hồ sơ công việc 4.116 văn bản, tăng 2.983 văn bản so cùng kỳ. Tổ chức phục vụ tốt các kỳ họp, hội nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy chế. Đảm bảo phương tiện đưa rước lãnh đạo đi công tác đúng thời gian, địa điểm và an toàn. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng hạn thuộc thẩm quyền trên 97%. Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận, hướng dẫn, giải thích và tham mưu xử lý kịp thời những yêu cầu, khiếu nại chính đáng của công dân theo Luật định. Tham mưu thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện.
Các bộ phận trong Văn phòng có sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Công chức, nhân viên cơ quan chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và văn hóa công vụ.
Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Văn phòng phối hợp với Công đoàn cơ sở thăm hỏi 12 lượt cán bộ, công chức bị ốm đau với số tiền 2,4 triệu đồng; chi hỗ trợ các hoạt động Mái ấm Công đoàn, 8/3, Tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây của cán bộ, công chức, nhân viên là người Khmer,… tổng số tiền 12,700 triệu đồng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Xuân Luật ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị thời gian tới tập thể Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng xem xét, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan cho phù hợp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, nhất là trong mua sắm tài sản, quy hoạch, đào tạo cán bộ. Xem xét trên cơ sở trình độ được đào tạo, sở trường, năng lực công tác của từng công chức, chuyên viên để phân công nhiệm vụ phù hợp, qua đó sẽ phát huy hiệu quả công việc.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng lưu ý ban Lãnh đạo Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực nhiệm vụ, chủ động trong tham mưu, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Kết luận hội nghị Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sử Văn Thinh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng quán triệt và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Mong muốn rằng thời gian tới Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho Văn phòng hoạt động có hiệu quả.

két luận.jpg

Ảnh: Ông Sử Văn Thinh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện kết luận hội nghị


Về phần ban Lãnh đạo Văn phòng sẽ xem xét, phân công nhiệm vụ chuyên viên phù hợp với năng lực; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng. Tham mưu, đề xuất chi bộ đào tạo, quy hoạch công chức đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
Chánh Văn phòng yêu cầu công chức, nhân viên cơ quan không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng, học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Lý Đa