Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Thuận quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Thường trực HĐND, UBND huyện giao

(12:10 | 20/08/2019)

Cách đây 74 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Ngày 28 tháng 8 năm 1945 cũng đã đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay.  

Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.
Theo tinh thần quyết định nêu trên của Chính phủ, hàng năm, nhân ngày Truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có tổ chức hội thao, họp mặt, giao lưu giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Ủy ban nhân dân (nay là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) các huyện, thành phố trong tỉnh. Việc tổ chức Ngày truyền thống Văn phòng nhằm để giáo dục truyền thống của Văn phòng, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức Văn phòng. Đồng thời tạo điều kiện để Văn phòng các huyện, thành phố có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác, thông qua gặp mặt, giao lưu các trò chơi dân gian, các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính,…

đoàn Vĩnh Thuận chụp ảnh cùng Lãnh đạo VP UBND tỉnh.jpg

Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Thuận tham gia họp mặt 73 năm Ngày Truyền thống Văn phòng được tổ chức tại UBND tỉnh Kiên Giang 

 

Cùng với sự phát triển của hệ thống Văn phòng các cơ quan hành chính trong tỉnh, trong thời gian qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Thuận đã có những thay đổi, cải tiến trong công tác tham mưu, tổng hợp giúp Thường trực HĐND, UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, bộ máy giúp việc của HĐND, UBND huyện trong quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành Chương trình công tác của UBND huyện, đề ra các nội dung công việc trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp cấp bách thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế trên địa bàn; phối hợp với Văn phòng Huyện ủy xây dựng và duy trì chế độ giao ban Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hướng về cơ sở, sâu sát tập trung giải quyết những việc khó, phát huy được vai trò trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Văn phòng đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo, điều hành giải quyết các nội dung vướng mắc, những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; chủ động sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và sau hội nghị, Văn phòng đã khẩn trương thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để các cấp, các ngành và nhân dân biết, thực hiện.
Chỉ tính 7 tháng đầu năm 2019, Văn phòng đã tham mưu giúp Thường trực HĐND tổ chức thành công hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân 2 cấp quý I năm 2019. Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thành công kỳ họp bất thường (kỳ họp lần thứ 8) và kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp lần thứ 9). Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; các cuộc giám sát của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.
Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, kế hoạch của cấp trên, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện phù hợp với tình hình thực tế của huyện; gắn với việc đôn đốc, nhắc nhở các ngành thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Ngoài ra, Văn phòng tham mưu UBND huyện thành lập đoàn thăm, tặng quà các chùa Nam tông Khmer, gia đình tiêu biểu trong dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Tổ chức thành công đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thuận lần thứ III năm 2019. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tại 203 cơ sở kinh doanh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Công tác tiếp nhận, xử lý văn bản được lãnh đạo Văn phòng và các bộ phận nghiêm túc thực hiện. Cụ thể, Văn phòng đã tiếp nhận, xử lý 2.046 văn bản đến (qua Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc 1.487 văn bản; văn bản giấy 559 văn bản); tham mưu cho HĐND và UBND huyện ban hành 1.859 văn bản các loại (trong đó, chuyển qua trang hồ sơ công việc 1.105 văn bản). Ban hành 419 công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện giao cho các ngành, xã, thị trấn thực hiện. Cập nhật, đăng tải khoảng 100 văn bản các loại lên Cổng thông tin điện tử huyện.
Tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu làm việc với đoàn công tác, giám sát, kiểm tra của tỉnh. Triển khai áp dụng chữ ký số các văn bản của Văn phòng HĐND và UBND ký, phát hành và một số văn bản hành chính thông thường được Ủy ban nhân dân huyện ký. Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả hồ sơ công việc, hộp thư công vụ, cầu truyền hình trực tuyến.
Tổ chức ra mắt nơi làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành: Tư pháp, Chi cục Thuế, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả và tổ chức niêm yết tổng số 42 lĩnh vực/266 thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng cấp huyện.
Đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu tính chất công việc và yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo HĐND, UBND huyện. Bộ phận chuyên viên được đào tạo, đáp ứng cả về trình độ và phẩm chất đạo đức. Do vậy, chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác trọng tâm của huyện đã được nâng lên; biên tập, thu thập xử lý thông tin, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Bộ phận phục vụ trung thực, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Với những kết quả đã đạt được, Văn phòng HĐND, UBND huyện đã nhiều năm liền được cấp có thẩm quyền tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen và Cờ thi đua và tập thể lao động xuất sắc.
Năm 2019, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống Văn phòng diễn ra đúng vào lúc Đảng bộ, quân và dân huyện Vĩnh Thuận đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện, đòi hỏi những người làm công tác Văn phòng càng phải cố gắng, phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Văn phòng vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt của HĐND, UBND huyện. Đồng thời, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là:
Thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức trong cơ quan nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo Bác; qua đó nhằm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.
Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ - xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan Văn phòng. Công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý thông tin phải luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý văn bản đến; soạn thảo, ban hành văn bản đi, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về nội dung và thể thức, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản và ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực HĐND, UBND huyện. Chấp hành và thực hiện đúng Quy chế làm việc của Văn phòng, văn hóa công vụ; thực hiện theo phương châm “hết việc chứ không hết giờ”.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân công công chức Văn phòng làm việc tại các bộ phận Văn phòng bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo HĐND, UBND huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu xử lý các văn bản bằng mạng nội bộ, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng tin, bài và các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tổng hợp của huyện nhằm thu hút và tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của huyện, từng bước xây dựng Cổng thông tin điện tử huyện là một trong những kênh thông tin kịp thời nhất trên địa bàn huyện.
Nâng cao chất lượng công tác hành chính quản trị, công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị tài sản, công tác văn thư, lưu trữ, lái xe, bảo vệ. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu “cơ quan văn hóa”, “cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự”. Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, các đoàn thể đạt vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Huyện uỷ, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị ở huyện và HĐND, UBND các xã, thị trấn nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND huyện.
Với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Thuận phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Thường trực HĐND, UBND huyện giao.

 

Lý Đa