Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Huyện Vĩnh Thuận tích cực chuẩn bị bầu cử trưởng ấp, trưởng khu phố

(15:02 | 07/08/2019)

 Thực hiện Thông báo số 1767-TB/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy về một số nội dung chỉ đạo đại hội chi bộ ấp, khu phố và Công văn số 943 ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về chỉ đạo tổng kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu cử trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng, tổ phó, thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ mới. Huyện Vĩnh Thuận đã khẩn trương quán triệt, tập trung chỉ đạo tích cực nhiệm vụ quan trọng này.

 Theo đó, Huyện ủy đã ban hành Công văn chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành chỉ đạo tổng kết 551 tổ, 50 ấp, 04 khu phố. Đồng thời, hiệp thương nhân sự tổ trưởng, tổ phó, thư ký Tổ nhân dân tự quản, trưởng ấp, trưởng khu phố đảm bảo đúng quy định.
Trên cơ sở đó, việc bầu cử lần này phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác nhân sự, Chính quyền tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ về nhân sự và bầu cử; việc tổng kết và bầu cử phải chu đáo, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, thiết thực và tiết kiệm; bảo đảm thật sự dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát huy quyền làm chủ đầy đủ và trách nhiêm cao của nhân dân trong việc tham gia xây dựng tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư; xem xét những người có đạo đức, uy tín, gương mẫu, trách nhiệm cao, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu bầu làm tổ trưởng, tổ phó, thư ký Tổ nhân dân tự quản và trưởng ấp, trưởng khu phố trong nhiệm kỳ mới.
Đặc biệt, nhân sự ấp, khu phố phải thống nhất Bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khu phố là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên tại ấp, khu phố đó; hiệp thương chọn cử ít nhất mỗi đơn vị 02 ứng cử viên để cử tri bầu chọn lấy 01 người; ngoài ra bản thân, gia đình người ứng cử gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương nơi cư trú.Thời gian tổng kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố hoàn thành trong tháng Tám và thực hiện bầu cử xong trong tháng Chín năm 2019; qua đó, làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của địa bàn dân cư.
Để đảm bảo thực hiện tốt việc tổng kết và bầu cử loại hình tự quản, ấp, khu phố nhiệm kỳ này, đồng thời trở thành ngày hội, ngày sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn dân, yêu cầp cấp huyện và cơ sở phải thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để hướng dẫn chặt chẽ, kịp thời. Các ngành Văn hóa - Thông tin và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các văn bản hướng dẫn, các bước thực hiện tổng kết và bầu cử để nhân dân hưởng ứng, tạo thành không khí thi đua sôi nổi trong từng ấp, khu phố. Thường trực Ban chỉ đạo huyện và cơ sở phải chỉ đạo chia khu vực bỏ phiếu, nhân sự tổ bầu cử, phiếu bầu, chuẩn bị đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, trang trí khu vực bỏ phiếu và các nội dung có liên quan khác đủ điều kiện tổ chức thực hiện thật tốt, an toàn trước, trong, sau bầu cử.
Dân vận- Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyên đến cơ sở tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử trong đoàn viên, hội viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, ngăn ngừa các phần tử xấu, vận động cử tri tích cực tham gia tốt cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó, thư ký Tổ nhân dân tự quản và Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ mới.
Kế thừa những kết quả, dấu ấn tốt đẹp nhiệm kỳ qua, với sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng đợt bầu cử sắp đến sẽ diễn ra thành công. Người dân được phát huy quyền và trách nhiệm của mình để chọn lựa, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ nhân dân tin tưởng trao cho./.

Huỳnh Tấn Phi