Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận: Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo

(14:32 | 16/07/2019)

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ do ông Danh Lắm - Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận về công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của tỉnh có ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các ngành Nội vụ, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đội an ninh Công an huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Theo báo cáo làm việc với Đoàn Kiểm tra của tỉnh, toàn huyện có 36 cơ sở tín ngưỡng; 5 tôn giáo, có 13.199 tín đồ. Các tôn giáo trong huyện đoàn kết thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, có xin phép tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Làm tốt công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có lúc chưa chặt chẽ, phát hiện và xử lý một số vụ vi phạm pháp luật chưa kịp thời; vẫn còn một số nhóm tôn giáo hoạt động không phép, việc cúng, bái theo tín ngưỡng có nơi không xin phép. Một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức lễ cúng, bái thường xuyên để vận động vào tín đồ và phật tử ủng hộ kinh phí. Cán bộ làm công tác tôn giáo sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh có sự thay đổi, nhất là chức danh tôn giáo dân tộc; ít am hiểu về hoạt động của tín ngưỡng, tôn giáo; từ đó còn ngại trong việc quản lý và những vấn đề tôn giáo đặt ra.
Kết luận buổi làm việc ông Danh Lắm đánh giá cao công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận; đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm đến công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn các tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và đúng theo quy định của pháp luật; lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; tăng cường công tác thông tin, báo cáo, phối hợp giữa Phòng Nội vụ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện ông Phạm Văn Hậu mong muốn thời gian tới Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục hướng dẫn, quan tâm, hỗ trợ huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức phụ trách tôn giáo; đồng thời, giao Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu, hướng dẫn của đại diện Đoàn Kiểm tra tỉnh, chỉnh sửa báo cáo trình Ủy ban nhân dân huyện ký gửi Đoàn Kiểm tra tỉnh theo quy định.
Được biết trước khi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn Kiểm tra của tỉnh đã làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Bắc, thị trấn Vĩnh Thuận và Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thuận; qua đó, đã hướng dẫn các đơn vị khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Lý Đa