Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn-Hội năm 2019

(16:30 | 05/06/2019)

 Nhằm trang bị kỹ năng cơ bản công tác cho cán bộ làm công tác đoàn- hội cơ sở. Ngày 05/6/2019 Huyện đoàn Vĩnh Thuận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn-Hội năm 2019.

Tham gia lớp tập huấn có 70 bạn đoàn viên thanh niên là Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn cơ sở, Ban chấp hành xã, thị đoàn, Thành viên ủy ban Hội LHTN các xã, thị trấn. Thời gian 05 ngày từ ngày 04-08/06/2019 học viên tiếp thu nội dung Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; lý luận, thực tiển về Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH ở nước ta và Hệ thống chính trị ở Việt Nam; các nội dung mới trong Điều lệ Đoàn khóa XI, Hướng dẫn quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự và công nhận chức danh của Ban Chấp hành Đoàn-Ủy ban Hội.
Ngoài ra còn được tiếp thu Kỹ năng sinh hoạt tập thể lữa trại chủ đề “Nhớ lời Bác dặn”
Đây là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên trau đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để các bạn đoàn viên thanh niên nắm vững kiến thức trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao kỹ năng tập hợp đoàn viên, thanh niên vào tổ chức đoàn-hội, xây dựng tổ chức và phong trào ngày càng vững mạnh.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn