Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Huyện Vĩnh Thuận dự hội nghị trực tuyến về phân tích Chỉ số hiệu quả quản trị Hành chính công (PAPI) và chỉ số Cải cách hành chính năm 2018

(08:59 | 29/05/2019)

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về phân tích chỉ số hiệu quả Hành chính công (PAPI) và chỉ số CCHC năm 2018. Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, cùng tham dự có các đại biểu là thủ trưởng các ngành chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Phát biểu tại hội nghị ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện phân tích những thuận lợi, khó khăn của huyện trong năm qua; đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện về chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới như: Cải thiện các nội dung có điểm số chưa cao năm 2018; giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện tốt. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu về các nội dung của Chỉ số PAPI, gắn với trách nhiệm của các ngành, địa phương. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình nâng cao Hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện để nhân dân biết, giám sát và tích cực hưởng ứng thực hiện.
Trách nhiệm giải trình với người dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã thực hiện đúng theo đúng quy trình, không có đơn thư khiếu nại tồn đọng kéo dài; trong thời gian tới huyện sẽ chú trọng công khai, minh bạch những vấn đề đang được người dân quan tâm: quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quy hoạch, quản lý đất đai; bình xét hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong giải quyết TTHC thông qua các việc làm: niêm yết công khai các TTHC, phí, lệ phí trong thực hiện TTHC; cam kết thực hiện đúng các TTHC; nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ và ý thức trách nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân.
Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xây dựng các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thành quy trình ISO để thực hiện liên thông từ huyện đến tỉnh được thuận tiện, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, hồ sơ trễ hẹn không rõ nguyên nhân; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp VNPT thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế để đưa vào phần mềm một cửa điện tử cho phù hợp.

Ngọc Huệ - Văn phòng