Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer

(17:12 | 10/04/2019)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang có thư chúc Tết gửi đến đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh. Ban Biên tập Webiste Vĩnh Thuận xin trích dẫn toàn văn nội dung thư như sau

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang xin gửi đến các vị sư, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm 2018 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn của Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh nên tình hình trên các lĩnh vực đều có sự chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer. Đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang mong rằng các vị sư, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua; nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý thức tự vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
Mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, chúc các vị sư, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chào thân ái!
 

BBT