Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua năm 2019

(11:49 | 09/04/2019)

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Cụm thi đua số 1 gồm huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên và Gò Quao tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận - Cụm Trưởng cụm thi đua số 1 chủ trì, cùng tham dự có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo và Công chức phụ trách thi đua khen thưởng Phòng Nội vụ các huyện trong Cụm.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch giao ước thi đua năm 2019 và tập trung thảo luận, đánh giá các tiêu chí chấm điểm năm 2019, quy chế tổ chức hoạt động bình xét thi đua trong Cụm,.... Hội nghị đi đến thống nhất ký kết bảng giao ước thi đua năm 2019 các huyện trong Cụm với 3 nội dung quan trọng; trong đó chủ yếu phát động tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn,…, với tổng số điểm thi đua là 1.000 điểm, trong đó: Điểm thực hiện cho 03 nội dung là 950 điểm, điểm thưởng là 50 điểm.
Kết luận Hội nghị ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận - Cụm trưởng đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được đề ra năm 2019.
 

Lý Đa