Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI

(09:33 | 13/02/2019)

Ngày 16/01/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Hơn 7 năm tổ chức thực hiện nhìn lại, suy ngẫm nhiều vấn đề không chỉ mang tính thời sự cấp bách mà còn mang ý nghĩa cơ bản, lâu dài cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta

Về quán triệt nội dung Nghị quyết, Trung ương xác định đây là vấn đề mang tính cấp thiết, dư luận đang mong chờ và có phần băn khoăn, lo lắng liệu nghị quyết này có được thực hiên hiệu quả không, hay nó lại rơi vào tình trạng chưa đạt yêu cầu. Kết quả cho thấy sự quyết liệt của các cấp, các ngành nhất là Trung ương kiểm điểm trước, cấp dưới thực hiên theo một cách nghiêm túc, cầu thị lắng nghe và khắc phục khuyết điểm. Cho thấy Nghị quyết của Đảng đã đi vào thực chất và hiêu quả.

Vấn đề phân hóa giàu, nghèo trong Đảng củng được Trung ương quan tâm nhất là Người đứng đầu của Đảng: Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu - nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động bình thường; liệu họ còn quan tâm người nghèo khó hay không?. Nếu Đảng chỉ thuộc về một số người giàu có, sống cách biệt với dân, thì Đảng ấy đứng trên, đứng ngoài lợi ích chủ nhân dân và nguy cơ sụp đổ là khó tranh khỏi. Trên thực tế từ khi có Nghị quyết đến nay và điều mong muốn của Tổng bí thư đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa bản thân mình để sống khiêm tốn, gần dân, tôn trọng nhân dân.

Từ hậu quả của sự suy thoái kéo dài chậm được khắc phục, đây là vấn đề nghiêm trọng gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất Đảng, chủ yếu ở suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nó đã kéo theo những hệ lụy, hậu quả rất khôn lường. Vì vậy, nếu không ngăn chặn đẩy lùi tình trạng này, nguy cơ Đảng mất vai trò lãnh đạo sẽ có thể xãy ra.

Trong tất cả các nguyên nhân hạn chế, yếu kém cho thấy việc tự phê bình và phê bình chưa thật sự nghiêm túc, thiếu tính tự giác, không thành khẩn, không cầu thị, có nơi còn qua loa, đại khái, chiếu lệ. Nên chủ nghĩa cá nhân đã len lỏi, chi phối, lấn át cái tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, nó làm phương hại đến bản chất cao quý của Đảng và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Nhận thức được nội dung cốt yếu của Nghị quyết Trung ương, Huyện Vĩnh Thuận thực hiện triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ và nhân dân hưởng ứng. Ban thường vụ Huyện ủy đã có kế hoạch kiểm điểm và nhận diện những hạn chế, yếu kém, trong đó có 14 khuyết điểm, đã tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để cụ thể là: không để cán bộ, đảng viên có điều kiện suy thoái; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ từ huyên đến cơ sở; làm tốt công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Có thể khẳng đinh rằng, những nội dung của Nghị quyết là lời cảnh tỉnh, báo hiệu rất sâu sắc đối với tổ chức đảng và mỗi đảng viên sẽ đánh thức lương tâm, tự thức tỉnh, luôn biết suy tư, trăn trở để cùng chung tay góp sức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “ Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bằng nhiều cách tổ chức thực hiên, phải tuyên truyền thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, làm đến nơi đến chốn, đúng thực chất và cùng với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nhất định sẽ góp phần tích cực vào xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm kỳ vọng, tin cậy của toàn dân: Đảng ta thật vĩ đại, nhân dân ta anh hùng./.
 

Huỳnh Tấn Phi