Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang

(08:35 | 01/02/2019)

 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định thành lập Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang), có địa chỉ truy cập trên môi trường mạng (Internet) là http://dichvucong.kiengiang.gov.vn.

 dịch vụ công.png

Ảnh: Địa chỉ Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang

 

Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên giang được xây dựng tập trung thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chung Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo đường truyền kết nối thông suốt phục vụ tốt việc vận hành hệ thống hoạt động ổn định 24/24 giờ.

huong dân.png
Ảnh: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang

 

Tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; gồm có 4 mức độ: Mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Lý Đa