Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND huyện

(10:02 | 17/01/2018)

Ngày 16/01/2018 UBND huyện Vĩnh Thuận tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2018. Bà Lê Thị Minh Phụng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy, Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận chủ trì hội nghị.

20180116_101134(0).jpg 

Toàn cảnh buổi hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017

và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND huyện

 

 

Năm 2017 kinh tế huyện Vĩnh Thuận tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá, có 17/20 tiêu chí chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; trong đó một số chỉ tiêu tăng cao như giá trị ngành xây dựng tăng 16,92%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 993 tỷ 035 triệu đồng tăng 16,14%; tổng thu ngân sách 30 tỷ 433 triệu đồng vượt 44% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 23.888 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi đạt 12.580 tấn tăng 16%. Xây dưng cơ bản được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các công trình đạt 95%. Tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên môi trường, các giải pháp chỉ đạo hướng dẫn nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 98,95%. Công tác giáo dục-đào tạo tiếp tục được quan tâm phát triển, các hoạt động văn hóa-văn nghệ được tổ chức thường xuyên. Công tác chăn sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường cả hai hướng dự phòng và điều trị. Thực hiện tốt các các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, giới thiệu việc làm lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,3% giảm 2,67% so với năm 2016. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 còn một số hạn chế như: sản lượng lúa chỉ đạt 89%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy có tập trung nhưng chưa đồng bộ, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý trật tự đô thị có mặt chưa chặc chẽ, ....


Trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2018 ông Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận nhấn mạnh các ngành các cấp cần tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích phát triển mô hình hợp tác, gắn liền liên kết bao tiêu sản phẩm. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung rà soát triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thanh quyết toán kịp thời các khối lượng hoàn thành. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì và phát triển các cơ sở hiện có. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, có giải pháp xử lý tốt rác thải sinh hoạt, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường...
 

Tin và ảnh Dương Tuấn