Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Huyện Vĩnh Thuận: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Thanh tra tỉnh

(14:53 | 22/09/2017)

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Kiên Giang do đồng chí Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh có buổi làm việc với huyện Vĩnh Thuận về thực hiện công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Thanh tra huyện tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh.

 DSC_0066.JPG

Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Qua 9 tháng đầu năm, thanh tra huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tiến hành thanh tra 03/03 cuộc, đạt 100%KH, đến nay, đã kết thúc 02 cuộc thanh tra; qua kết luận thanh tra đã phát hiện sai phạm 117.555.289 đồng; trong đó, kiến nghị giảm trừ quyết toán 21.220.376 đồng, thu hồi cho đơn vị 54.090.000 đồng, thu hồi nộp ngân sách 42.244.913 đồng. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm 01 tập thể, 3 cá nhân, khiển trách 02 cá nhân. Tham mưu thành lập tổ và tiến hành kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đối với xã Bình Minh, Vĩnh Bình Nam và thị trấn Vĩnh Thuận; qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Qua 9 tháng đầu năm thanh tra huyện tiếp nhận 101 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và đã hướng dẫn, tham mưu giải quyết cơ bản những yêu cầu, khiếu nại chính đáng của người dân. Tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ thực hiện kết luận sau thanh tra còn chậm, một số vụ khiếu nại, tranh chấp còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm, công tác tuyên truyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời,…
Thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành thanh tra huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời cụ thể hóa, tuyên truyền các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thanh tra. Tham mưu cho UBND huyện giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo, hạn chế đơn thư tồn đọng, khiếu kiện, tranh chấp kéo dài. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đôn đốc, nhắc nhỡ các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra theo quy định.
 

Tin và ảnh Lý Đa