Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

(07:52 | 14/05/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Thời gian báo cáo chậm nhất ngày 26 tháng 5 năm 2020, gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (qua Bộ phận Nghiên cứu tổng hợp, địa chỉ email: vinhthuan@kiengiang.gov.vn) và Chi cục Thống kê Vĩnh Thuận (địa chỉ email: thongke.vt@kiengiang.gov.vn).
Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện giao Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch ngoài việc báo cáo nhiệm vụ của ngành còn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo thêm về thực hiện các chuyên đề: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.