Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Huyện Vĩnh Thuận khẩn trương sắp xếp trường, lớp, biên chế giáo viên

(08:04 | 13/08/2019)

Công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai hợp lý, trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020 của huyện Vĩnh Thuận cơ bản hoàn tất theo kế hoạch và sự chỉ đạo của tỉnh. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tao, chuẩn bị năm học mới Ngành giáo dục đã kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Cấp ủy, Chính quyền địa phương về các nhiêm vụ trọng tâm năm học 2019-2020; đồng thời, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các cấp học, bậc học và thực hiện công tác của năm học mới đến Ban giám hiệu, công chức, viên chức toàn ngành của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đơn vị, trường học đã thực hiện nhiều giải pháp như: hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đồ dùng, dạy học, đồ chơi..., sắp xếp lại quy môi lớp học; nắm chặt số lượng học sinh, phân công nhiệm vụ giáo viên rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tính theo hệ số đối với từng cấp học theo quy định. Nắm vững điều kiện của học sinh để huy động nguồn lực hỗ trợ nhất là học sinh nghèo, cận nghèo nhằm giúp đỡ để được đến trường.
Hiện nay, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở rất quan tâm; kinh tế - xã hội phát triển, đã tác động tích cực đến tăng thu nhập của người dân; kết cấu hạ tầng giao thông thuận tiện; trình độ dân trí được nâng lên, cha mẹ quan tâm việc học tập của con em tốt hơn; chính sách giáo dục có nhiều ưu đãi, bình đẳng trong thụ hưởng giữa các đối tượng học sinh; công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. Cụ thể như: hỗ trợ học bổng, phương tiện đi lại, dụng cụ học tập... đã góp phần rất lớn vào việc chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới.
Theo số liệu báo cáo tại hội nghị của UBND huyện ngày 09/8/2019, toàn huyện có 04 cấp học gồm: Tám trường Mầm non (20 điểm lẻ) với 74 lớp học có 2.209 trẻ; Tiểu học 15 trường (34 điểm lẻ) có 348 lớp với 8.635 em; THCS 10 trường ( 03 điểm lẻ) có 132 lớp với 4.306 học sinh; 03 trường THPT có 82 lớp với 3.404 học sinh. Về biên chế giáo viênTHPT có 191 người, thiếu 06 giáo viên; các cấp còn lại có 1.050 người, thiếu 48 giáo viên. Riêng cấp học Mầm non còn thiếu 38 giáo viên.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là còn nhiều trường có đông điểm lẻ (57 điểm lẻ), sĩ số học sinh ít sẽ ảnh hưởng chung cho việc tính hệ số giáo viên, đồng thời không đảm bảo thiết bị, đồ dùng, dạy học và chất lượng không cao. Đặc biệt, tình trạng thiếu giáo viên là vấn đề nan giải nhất chủ yếu là ở cấp Mầm non; Tiếng anh, Thể dục, Mỹ thuật, Thư viện, thiết bị ở cấp Tiểu học và THCS.
Trước mắt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ tổ chức hợp đồng ngắn hạn cho giáo viên mầm non từ nguồn giáo sinh mới ra trường; có kế hoạch cụ thể của từng trường thông báo cho giáo viên dôi dư, chưa đạt chuẩn nghỉ chế độ chính sách, tiến tới chấm dứt tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Về lâu dài, tổ chức thi tuyển giáo viên mầm non trong năm 2019 để chuẩn hóa toàn ngành giáo dục huyện nhà.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, huyện Vĩnh Thuận sẵn sàng tổ chức giảng dạy năm học mới. Lãnh đạo Huyện đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh các vấn đề liên quan đến giáo dục và mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục hợp tác, quan tâm đến giáo dục trong thời gian tới.
Để năm học 2019-2020 diễn ra tốt đẹp, thắng lợi tin tưởng rằng các cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho sự nghiệp “trồng người” của huyện Vĩnh Thuận ngày càng tiến bộ đi lên.

 

Huỳnh Tấn Phi