Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Sở Nội vụ kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo huyện Vĩnh Thuận

(16:19 | 07/06/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang vừa có kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019. Theo đó, dự kiến Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ làm việc với huyện Vĩnh Thuận vào ngày 04 và ngày 05 tháng 7 năm 2019; đồng thời, Đoàn sẽ chọn từ 02 đến 03 xã trên địa bàn huyện để kiểm tra.

Về nội dung kiểm tra: Công tác triển khai, quán triệt, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện pháp luật; việc tổ chức phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các yêu cầu về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.
Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận gửi báo cáo cho Đoàn kiểm tra trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.
 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 24-KH.signed.pdf