Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019

(09:21 | 11/05/2019)

 Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 03 tháng 5 năm 2019 về phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019.

Đối tượng tham dự giải là mọi người Việt Nam ở trong nước có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng ở Kiên Giang được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,…). Tác giả dự hưởng ứng giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.


Nội dung tham gia viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức, tuyên giáo, kiểm tra, phòng chống tham nhũng,… được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương viết về Kiên Giang.


Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 01 tháng 10 năm 2019.


Cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Giải nhất, mỗi giải 5.000.000 đồng, giải nhì mỗi giải 3.000.000 đồng, giải ba mỗi giải 2.000.0000 đồng và giải khuyến khích mỗi giải 1.000.000 đồng.

Thông qua các tác phẩm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV- năm 2019 nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và Nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; cùng với đó là tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

HM

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   159-khtu_Giai_bao_chi_toan_quoc_(1).pdf