Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

(08:52 | 07/05/2019)

 Ngày 6 tháng 5 năm 2019; Hội Nông dân huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2019 có 75 học viên tham dự.

 

 

 

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 6 ngày với đối tượng là các đồng chí mới được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân cơ sở chưa qua tập huấn, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó các Chi hội trên dịa bàn. Chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân l bao gồm một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở, cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức Hội nông dân Việt Nam; mối quan hệ giữa Hội Nông dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức của hệ thống chính trị; vị trí, vai trò, nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Hội và một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, Ban tổ chức lớp học tạo điều kiện cho các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực, hữu hiệu để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.


Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Nông dân cơ sở hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phương pháp công tác của cán bộ Hội cơ sở; nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi, Tổ hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.
 

Tin: Hà Chủ