Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện sơ kết tình hình hoạt động quý I năm 2019

(07:50 | 12/04/2019)

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Thuận chủ trì. 

Trong quý 1 năm 2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các Hội đoàn thể nhận ủy thác; Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện và Ngân hàng CSXH đã bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công việc trọng tâm, đạt hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu các đối tượng thụ hưởng, dư nợ tăng trưởng cao, hỗ trợ vay vốn cho người dân kịp thời, nhất là các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời phát huy được vai trò quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã đối với tín dụng chính sách của Chính phủ.
Trong quý doanh số cho vay là 26 tỷ 594 triệu đồng, với 1.004 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ 11 tỷ 281 triệu đồng; tổng dư nợ 258 tỷ 143 triệu đồng/15 chương trình vay vốn/11.638 khách hàng đang còn dư nợ. Chất lượng tín dụng, tổng số nợ quá hạn 6 tỷ 318 triệu đồng; nợ khoanh 1 tỷ 231 triệu đồng.
Tuy nhiên trong hoạt động của Ban đại diện huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cũng còn có mặt hạn chế: Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở theo kỳ chưa đạt theo quy định, chưa phát hiện các vấn đề tồn tại. Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã còn chưa bao quát toàn diện và thực hiện nghiêm túc các nội dung được ủy thác, nhất là việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn của hộ vay, quy trình bình xét cho vay,... làm phát sinh nhiều vụ việc sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn vay, gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước.
Kết luận tại hội nghị ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Ban đại diện và những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đạt được trong quý 1. Đồng thời, trong thời gian tới đề nghị thành viên Ban đại diện huyện, các xã, thị trấn rà soát, có biện pháp phát huy kết quả đã đạt được và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng để người dân biết và tiếp cận nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả cao. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại cơ sở; Ngân hàng chính sách tăng cường công tác giám sát, rà soát danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn; đẩy mạnh hoạt động huy động tiết kiệm từ nhân dân; theo định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban dự họp đầy đủ và đúng thành phần, gắn với kiện toàn, củng cố lại các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn hoạt động kém hiệu quả; các thành viên Hội đồng quản trị và các tổ chức hội phát huy vai trò, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ngân hàng Chính sách xã hội, nâng cao chất lượng ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn hiệu quả, thu nợ thu lãi đúng hạn.
 

Quách Khén