Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Chuẩn bị hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân hai cấp quý I năm 2019

(16:29 | 05/03/2019)

Mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Huỳnh Quốc Huy vừa ký công văn đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo tham luận một số kinh nghiệm trong việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tình hình hoạt động quý I và chương trình công tác quý II năm 2019 của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có) để trao đổi tại hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân hai cấp quý I năm 2019 dự kiến tổ chức cuối tháng 3 năm 2019.
Công văn đề nghị Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn hoàn chỉnh báo cáo và ký chính thức gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2019.

Lý Đa